Ledarkraft – Framtidens föreningsledare

Publicerades 05/24/2023

Unga vill och kan vara med och göra skillnad! Föreningen Dansfabriken Ängelholm vill med projektet “Ledarkraft- framtidens förening” fånga upp, inspirera och engagera framtidens föreningsledare. Med bättre förståelse för föreningslivets värdegrund vill de bryta den negativa trenden av minskat ideellt engagemang. Projektets målgrupp är i åldersgruppen 12-18 år som erbjuds en ledarskapsutbildning som baserar sig på en lärlingmodell tillsammans med handledare och uppgifter som de får göra på egen hand. Fokus ligger på föreningens ordinarie föreningsaktivitet som är dans, och de frågeställningar och behov som dyker upp i verksamheten.

Ort:

Ängelholm