Ledarskapsbok för unga

Publicerades 12/06/2022

En handbok som stärker och utvecklar unga ledare.

Stiftelsen Våga Vá Dig Själv!!! har sedan 2005 arbetat för en värld där ungdomar möts, trivs och växer via upplevelser, gemenskap och  glädje. De anordnar läger och aktiviteter där alla vågar vara sig själva och tillåter andra att vara sig själva. 

Våga Vá Dig Själv!! har bland annat som målsättning att verksamheten skall vara självförsörjande på unga ledare. Nu stärker Idéer för livet  möjligheten för det genom stöd för utveckling av en ledarskapshandbok.  

En ledarskapsbok som vänder sig till verksamhetens unga ledare och kommer användas vid ledarutbildningar. Innehållet byggs från 17 års erfarenheter och kunskaper av lägerverksamhet med Våga va’ dig själv!!!. Boken ska vara en handledning i arbetet med barn och unga via goda exempel för goda vanor för en positivare livsstil.

Ort: 

Stockholm