Level up

Publicerades 12/14/2021

ABF Sörmland och projektet Level up ska bedriva kvällsverksamhet och läger på skollov för att barn och ungdomar som riskerar att hamna mellan stolarna. Ledare ska stötta och vägleda personerna i målgruppen utifrån deras individuella behov, med syfte att de ska utvecklas och bli självständiga samhällsmedborgare. 

Ort:

Strängnäs