Love By Force och Vägen Ut

Publicerades 03/14/2018

Sedan 2012 har Idéer för livet följt Pa Modou Badjie och hans arbete för barn och unga genom de ideella föreningarna Vägen Ut och Love By Force international.

Vägen ut – skapar förutsättningar för ungas drömmar

Pa Modou Badjie berättar här om sitt engagemang och arbete för barn och ungas trygghet och hälsa. Musik som verktyg att ge unga förutsättningar att växa och nå sina drömmar.  Han beskriver även sin syn på hur Idéer för livet bidrar – inte bara genom stipendier.   

Love By Force – effektutvärdering

Den ideella föreningen Love By Force International verkar för att främja gemenskap över lands- och kulturgränser och stödja alla som saknar en röst. Love By Force vill upplysa om möjligheter, inspirera till välvilja, utmana till att drömma stort och motivera till återta den fysiska rummet. Genom ett riktat arbete i skolor vill projektet påverka barn och ungas inställning kring droger, alkohol och kriminalitet. 

Under 2020 utvärderades Love By Force och dess aktiviteter. Föreläsningar som gjordes på Lunnevads Folkhögskola, Vårbyskolan, Viskatskolan och Annerstaskolan. Med hjälp av enkät som besvarats av 97 elever fångas bland annat följande resultat.

81% Tycker att det var värdefullt att lyssna på föreläsningen.

95 % Upplevde att de efter föreläsningen såg mer positivt på framtiden.

85 % Tyckte bättre om sig själva direkt efter förläsningen

99 % Kände glädje