Lyckliga Gatorna i Katrineholm

Publicerades 10/07/2019

Tänk om alla barn och unga fick möjlighet att vid något tillfälle få känna sig som en vinnare. Projektet Lyckliga Gatorna i Katrineholm har som syfte att skapa meningsfullhet och trygghet för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden och för barn som inte har en naturlig ingång i Katrineholms föreningsliv eller har tillgång till andra organiserade verksamheter. Projektet syftar till att stärka barn och ungas självkänsla genom att genomföra ett projekt med temat vinnare. Att övervinna en rädsla, att få lyckas utifrån sina egna förutsättningar i skolan eller att kunna genomföra och prova på en sport som man inte trodde man kunde eller hade tillträde till kan vara början i att stärka framtidsutsikterna och tron på den egna förmågan.

Ort:

Katrineholm