Malbas Challenge League

Publicerades 05/12/2020

Många barn slutar idrotta innan de når tonåren och de som vill börja vid 11-12 års ålder har ofta svårt att komma in i föreningslivet som nybörjare. I Malbas initiativ ”Malbas Challenge League” öppnar föreningen upp baskethallen på fredagskvällar och har ledare, domare och funktionärer på plats. Här får ungdomar, i åldrarna 12-16 år, möjlighet att på ett kravlöst sätt spela matcher och ha kul. Malbas Challenge League är öppen för unga som redan är aktiva i föreningen men även för de som bara vill komma och lira basket under lättsamma former utan tvång att vara med i den ordinarie verksamheten.

Effektmätning med enkät

Med hjälp av Idéer för livets handbok “Att mäta är att veta” har Malbas Challenge Leauge genomfört en enkätutvärdering av projektet.   

År 2020 som projektet genomfördes innebar många utmaningar men utvärderingen påvisar ändå positiva effekter och förhoppningen är stor att de kan stärkas ytterligare under ett år utan pandemi. 

Till exempel är det 31% av deltagarna som säger att de gärna engagerar sig mer och vill lära sig mer om att vara domare, tränare eller sitta i sekritariat. 

Ort:

Malmö