Mamma United Webbenkäter

Publicerades 12/09/2020

Mamma United är en förening som verkar för att stärka föräldraskapet i socioekonomiskt utsatta områden. På Mama Uniteds träffar får deltagande kvinnor kunskap som stärker kvinnornas föräldraskap, egenmakt, fysiska- och psykosociala hälsa. Mamma United vill också förebygga uppkomsten av kriminalitet bland barn och unga och bidra till ökad integration i samhället. För att kunna påvisa att metoden ger effekt och kunna sprida verksamheten till fler kommuner har de fått stöd för att utveckla ett för verksamheten anpassat utvärderingssystem.

Ort: 

Rikstäckande