Mångfald och inkludering för unga nyanlända

Publicerades 10/03/2023

Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där unga har möjlighet att påverka sin framtid. Utbildning är en av de viktigaste nycklarna för att öka samhällsdeltagandet och för att motverka socialt utanförskap. Samtidigt har vi idag har stora utbildningsklyftor mellan unga inrikes och utrikes födda.
Stiftelsen arbetar med att sänka tröskeln till högre utbildning och på sikt få in unga nyanlända, som är mellan 16-23år, på arbetsmarknaden. De beviljas stipendium för att synliggöra arbete i en informationskampanj för att fler unga nyanlända ska upptäcka organisationens verksamhet och få stöd.

Ort:
Stockholm och Göteborg