Matte på lättare svenska

Publicerades 10/13/2020

Mattecentrum driver räknestugor på skolor, bibliotek och andra lokaler över hela landet. Här erbjuds individuell studiehjälp av Mattecentrums volontärer. Idéer för livet har beviljat ett stipendium till ett projekt som riktar sig till de unga
som inte har svenska som modersmål. Att hjälpa dom att snabbare integrera sig i samhället och få en verklighesuppfattning samt förståelse för matematik och ekonomi. Ett gratis läromedel och digitalt stöd.

Ort: 

Stockholm Rinkeby