MBU-Människan bakom uniformen 2020

Publicerades 02/12/2020

MBU – Människan bakom uniformen handlar om att se människan bakom uniformen och för blåsljuspersonal att se ungdomen under kepsen. Ett projekt för att motverka fördomar, öka kunskap och skapa nya sociala arenor för unga. MBU i Lund har beviljats ett stipendium för att utveckla och utbilda sina unga ambassadörer.

Resultat

Under året har två omgångar av MBU genomförts i Lund med många positiva utslag, både bland arbetsgruppen och ungdomarna. Flera ambassadörer har också valt att stanna och startat en förening för att än mer kunna förankra arbetet och driva projektet vidare. 
Under 2020 genomfördes även en sommarsatsning för de yngre ungdomarna – MBU-Sommarturne.
 

Ort:

Lund