Med kunskap mot TRAM

Publicerades 10/13/2020

Idéer för livet stöttar initiativ som arbetar förebyggande mot alla former av droganvändning.
Ensamkommandes riksförbund i Malmö har beviljats stipendium till en rikstäckande kommunikationssatsning med syfte att fördjupa kunskaperna hos unga om drogen Tramadol, och på så vis motverka missbruk och förgiftning.

Användande och beroende av Tramadol ökar snabbt bland unga och unga vuxna. Samtidigt som många inte har så bra kunskap om vad Tramadol är eller om hur riskerna av drogen ser ut.

Ensamkommandes förbund har därför med stöd av experter på mottagningen Maria Malmö tagit fram en informationsbroschyr som .

Projektet inkluderar också en film som ni kan se på Ensamkommandes förbunds hemsida.

Ort: 

Rikstäckande