Mek i Matfors

Publicerades 11/04/2015

En bra fritidsgård kan förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. Fritidsgården i Matfors har utsetts till Sveriges bästa och anses vara en viktig bidragande orsak till att drogproblemen och kriminaliteten har minskat på orten.

Mek i Matfors samlar mekintresserade ungdomar i ett garage, skapar gemenskap, framtidstro och är ett stöd för unga att komma in i arbetslivet. Föreningen drivs av unga med professionella vuxna runt omkring sig.

Ort:

Sundsvall