Meka i Storfors

Publicerades 12/06/2022

Föreningen Big Island cruisers i Storfors samlar motorburna ungdomar. En målgrupp unga som i princip aldrig ser sig själva representeras i föreningslivet. Det här projektets övergripande målsättning är att få fler ungdomar föreningsaktiva, det förenar, skapar gemenskap och tillhörighet. Insatserna handlar om att använda föreningsliv för att främja ungas potential och demokratiska delaktighet särskilt då i det lokala föreningslivet och den lokala demokratin.

Med stödet från Idéer för livet kommer de nu att kunna utbilda och engagera fler unga.

Ort

Storfors