Meningsfullt digitalt fritids på Youtube som väcker SPARKS!

Publicerades 10/03/2018

Forskning visar att unga som är delaktiga i en aktivitet klarar sig bättre i skolan och har bättre självkänsla. Sparks generation vill hjälpa unga att hitta sin “Spark”, sin inre passion, i syfte att skapa en meningsfull fritid, öka den egna motivationen och förbättra den psykiska hälsan. Projektet vill möta ungdomarna där de finns, och skapa ett meningsfullt digitalt fritids med goda förebilder och med målsättning att förflytta de ungas fokus när de är på sociala medier, att de istället hittar sin “Spark” och som följd provar på en aktivitet hos en förening.

Ort:

Projektet är rikstäckande, har säte i Stockholm