Mental Hälsa

Publicerades 03/10/2021

KFUM Central vill med projektet Mental Hälsa bygga en hållbar modell för arbete med att förebygga och minimera psykisk ohälsa hos sina unga medlemmar.

KFUM Central har tagit fasta på önskemål från sina medlemmar och gjort en förstudie som visade att det finns behov av kunskapsspridning, informationsinhämtning och stöd till medlemmarna i föreningen.

Projektet Mental Hälsa handlar om att bygga och implementera en hållbar modell för arbete med att förebygga och minimera psykisk ohälsa hos sina unga medlemmar. De vill ge unga verktyg och förståelse för den makt de själva har till att påverka sin psykiska hälsa positivt.

KFUM kan med projektet nå och arbeta förebyggande för alla de unga som spenderar stora delar av sin lediga tid här. Ytterligare en del i syftet med projektet är ur ett samhälleligt perspektiv där studier visat att föreningslivet spelar en stor roll för ungas psykiska och fysiska hälsa.

De metoder som projektet vill implementera i verksamheten är:
• Faddersystem
• Digital utbildningsplattform
• Kunskaps- och informationsspridning
• Digitala föreläsningar
• Handbok/informationsdokument
• Uppsökande verksamhet

Ort:
Stockholm