Mentorskap och läxhjälp

Publicerades 05/18/2017

Drivkraft Helsingborg är en mentor- och läxhjälpsverksamhet förelever i åk 6-9 med mål att vara ett bollplank och stöd i vardagen. Föreningens vision är att skapa en bättre framtid för den enskilde eleven och stadens invånare. Föreningen får stöd från stiftelsen Idéer för livet för uppstart av verksamheten i två nya skolor.

Ort: 

Helsingborg