Metodbok för HÅLLBAR VARDAG

Publicerades 05/16/2019

Stiftelsen Våga va´dig själv!!! motverkar utanförskap hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter. Vår ambition är att arbeta proaktivt och förebyggande, med regelbundna och ständigt pågående aktiviteter. Med ett stipendium från Idéer för livet kan de skapa ett metodmaterial för verksamhetens alla deltagare., Ett material som ska verka som ett kitt i vardagen som hålla ihop alla aktiviteter.

Ort:

Stockholm