Minnemera

Publicerades 05/22/2018

Projektet Minnemera handlar om att ta fram ett verktyg som vänder sig till alla ungdomar som utövar sporter där det finns en risk förskall- och hjärnskada. Målet är att skapa bättre hjärnhälsa och minska risken att de får bestående hjärnskador. Minnemera vill utveckla en app där idrottande ungdomar gör minnesövningar och personens individuella normalvärden sparas. Om sedan någon får en hjärnskakning och gör samma test igen kan graden av skadan att påvisas och baserat på det kan appen rekommendera behövd hjärnvila och återhämtning. Minnemera vill stötta ungdomar att hitta en balans av vila och ansvar

Ort:

Stockholm