MiS – Mindfulness i Skolan

Publicerades 12/06/2022

Föreningen MiS – Mindfulness i skolan startades hösten 2021 i Skåne. Föreningens verksamhet syftar till att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor genom att göra en verklig, positiv skillnad för deras mentala hälsa och välbefinnande.  Med stipendiet  från Idéer för livet kan föreningen MiS – Mindfulness i Skolan ta fram aktivitetskort med enkla Mindfulnessövningar, riktade till tre olika åldersgrupper. ( 4-7 år, 8-12 år, 13 – 19 år).

Övningar i Mindfulness (medveten närvaro)  bidrar till att förbättra barn och ungas psykiska balans och ge bättre förutsättningar för att ha en lugn och fokuserad vardag i såväl skolan som på fritiden.

Projektet handlar om att på ett lekfullt och enkelt sätt lära ut strategier till barn och unga. Har du som ung lärt dig exempelvis övningarna andningsankaret, medkänsla eller kroppsskanning så kan du tillämpa strategierna i vuxenlivet. Att kunna vara uppmärksam, fokusera i nuet och stilla sinnet är värdefulla nycklar för att ta sig an utmaningar vi ställs inför i livet.

Ort

Ramlösa