Möten för framtiden – ett kollektivt konstprojekt för unga i Sorgenfri , Malmö

Publicerades 12/06/2018

Enligt en rapport från Malmökommissionen minskar klyftorna och ökar tryggheten i en stad när unga möter andra människor än sina typiska grannar och får göra saker utanför sina hemmakvarter. Genom det överbyggande konstprojektet “Möten För Framtiden” vill MuralCentralen Ideell förening låta barn från två olika delar av staden mötas och skapa tillsammans. Med ett gemensamt muralmålningsprojekt kommer elever från Sorgenfriskolan och Stenkulaskolans att mötas och skapa tillsammans över sina sociala och kulturella gränser.

Ort:

Malmö