Möten för framtiden

Publicerades 03/14/2018

Kroksbäck och Kulladal är två områden i Malmö som är närbelägna geografiskt men har stora skillnader i sociala och ekonomiska förutsättningar. Genom ett gemensamt muralmålningsprojekt kommer MuralCentralen att låta elever från skolorna i Kroksbäck och Kulladal att mötas skapa tillsammans över sina sociala och kulturella gränser.

Ort:

Malmö