Möten över gränser

Publicerades 03/05/2019

I Skurup vill projektet “Möten över gränser” skapa meningsfulla möten mellan ungdomar och seniorer. Det sker genom medskapande möten och studiecirklar där ungdomar som identifieras behöva stärkas är cirkelledare.

Ort:

Skurup