Mötesplats med läxhjälp

Publicerades 05/24/2023

Bergsjön Sportklubb i Göteborg har beviljats ett stipendium för att starta upp en ny mötesplats för barn och unga där de också erbjuder läxhjälp. Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 10-20 år som bor i närområdet. En tillgänglig mötesplats som är öppen fem dagar i veckan mellan kl 17-21. En mötesplats som erbjuder olika former av aktiviteter och två gånger i veckan veckan erbjuds läxhjälp, varav ett tillfälle i samarbete med Streetgames Academy. Syftet med insatsen är att stärka barn/ungdomar, främja rörelse och gemenskap och kunskapsnivå, samt motverka att de driver runt. Man har ett stort medlemsunderlag i den befintliga föreningen som de ser kan ha nytta av den här typen av insats.

Ort:

Göteborg