Motivera & Engagera

Publicerades 03/05/2019

Aggarps skol IF i Svedal har fått stipendium till projektet “Motivera & Engagera” där unga leder unga i hälsans tecken. De vill jobba med att bygga broar mellan olika åldrar och kulturer genom rörelse och skoj.

Ort:

Svedal