MOTUS

Publicerades 12/06/2022

Projekt MOTUS på Schillerska gymnasiet handlar om daglig rörelseträning för målgruppen elever (15-17 år) med hälsoproblem, psykisk ohälsa och NPF inom gymnasieskolans individuellt alternativ (IMA). Ett projekt för att stimulera elevernas kognitiva förmågor och förbättra hälsa och skolresultat.  

Ort

Göteborg