Musikläger

Publicerades 12/12/2023

Autism Västernorrland beviljas stöd för att anordna ett musikläger för barn och ungdomar med autism tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare en helg i augusti. Här kan föräldrar diskutera och byta erfarenheter med andra som är i samma situation vilket är väldigt värdefullt. Musikläger med ca 30 – 50 barn leds av två musikpedagoger från Kramfors särskola.

Ort:
Västernorrlands kommuner