Mytiska Värmland

Publicerades 12/12/2023

Med en genomförd och lyckad förstudie ska Studieförbundet Vuxenskolan Värmland nu påbörja projektet Mytiska Värmland. Syftet är att fånga upp barn och unga i utanförskap som inte nås av vanliga fritids- och sportaktiviteter för att engagera dom i ett rollspelsäventyr där de får lära sig om sig själva, av varandra och om sensmoralen i våra gamla folksagor- och sägner. Projektet syftar också till att utveckla en metodik i att dramatisera lokalhistoria och artefakter från allmogetiden till spelbara rollspelsäventyr.

Ort:
Munkfors kommun och kringliggande kommuner i Värmland