Nå in – Nå ut 2.0

Publicerades 03/17/2022

Flamman – Socialt förebyggande centrums projekt “Nå ut – Nå in”. Är ett projekt med målsättning att genom uppsökande verksamhet fånga upp, aktivera och stötta utsatta ungdomar som lider av social fobi eller som av andra personliga orsaker avstår från att befinna sig i större sammanhang tillsammans med andra unga. År 2020 beviljade Idéer för livet ett stipendium som påvisar gott resultat. Våren 2022 har även ett kompletterande stipendium beviljats så att de kan utveckla projektet.

Resultat 

Med stöd från Idéer för livet har Flamman – Socialt förebyggande centrum under 2021 och 2022  kunnat arbeta direkt och konkret med de ungdomar som antingen redan fanns med i pågående projekt eller för att nå ut till ännu fler unga i behov av extrastöd.

Genom det extra stödet fanns möjlighet att jobba individuellt och i mindre grupper för att få med ensamma ungdomar på utflykter, inspirerande studiebesök och aktiviteter såsom musik och träning. 

Flamman vill att ungdomarna kommer till tals om hur det gick och hur de uppfattade stödet. Ett flertal ungdomar har sagt att samtalen varit till stor hjälp, ibland mer än själva aktiviteten. 

Nedan presenteras ett urval av citat från de deltagande ungdomarna:  

“Jag vet inte hur jag ska reagera eller vad jag ska säga. Jag vet bara hur glad jag blev” – ungdom 23 år 

“Detta är den bästa dagen i mitt liv” – ungdom 13 år

­”När vi träffades och pratade började jag må mycket bättre. Jag fick svar på många frågor om mig själv”.  (17-årig kille)

“Jag trodde inte sånt här fanns ens. Tack för mycket för detta”. – ungdom 20 år

“Flamman har givit mig en möjlig utväg i en knepig situation orsakat av en svår livskris. Min kontaktperson har varit som ett bollplank som hjälpt mig växa i mig själv och i processen återta mig själv”. – ungdom 23 år
 

Ort: 

Malmö