Nattbasket

Publicerades 03/05/2024

Nattbasket är organiserad spontanbasket som erbjuds kvällstid på helger då behovet av sunda aktiviteter är som störst. Hit är alla mellan 13 – 25 år välkomna utan att behöva anmäla sig. Alvik Basket Bollklubb vill med projektet, som nu beviljas stipendium, bidra till minskad kriminalitet, ökad fysisk aktivitet och en större sammanhållning bland ung och på så sätt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Ort: Stockholm