Nattfotboll Andersberg

Publicerades 02/28/2017

Något flera ideella föreningar vittnar om är att konceptet Nattfotboll ger goda resultat inom flera områden, bland annat socialt tryggare närområden. Halmstad Bollklubb har fått stöd för att starta upp “Nattfotboll” i en av Sveriges mest utsatta stadsdelar, Andersberg. Projektet innebär att idrottshallar öppnas upp för unga 13-25 år som på fredagskvällar spontant kan spela ledarledd fotboll eller utöva annan idrottsaktivitet

Ort:

Halmstad