Naturen som klassrum

Publicerades 10/03/2018

Intresseskolan Klaraborg CSU är en skola som vänder sig till elever med särskilda behov och ofta begränsad ekonomisk uppbackning hemifrån. De elever som Intresseskolan möter har genomgående en dålig självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Projektet “Naturen som klassrum” handlar om att förlägga del av undervisningen i naturen. I naturen kommer skolan att arbeta ämnesövergripande främst med hem- och konsumentkunskap, matematik, biologi, fysik, kemi samt idrott och hälsa.

Ort:

Karlstad