Ökad självkännedom och fler sociala kontakter – för unga med NPF

Publicerades 03/17/2022

För ungdomar med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) saknas det tillräckligt utbud av sociala sammanhang anpassade efter de svårigheter NPF innebär. Attention Stockholm genomför därför projekt med grupper och träffar som bygger på frivillighet, glädje, tolerans och acceptans – med förståelse för varandras utmaningar.

År 2022 får de stöd från Idéer för livet till ett projekt som ökar självkännedomen och ger fler sociala kontakter.

Projektet som Idéer för livet stöttat innehåller flera delar. Utveckling av samtalsgrupper på nätet. Uppstart av en killgrupp för unga. Ett tryggt rum för att samtala om mansnormer, känslor och att må dåligt. Och utveckling av sin webbplats till en modern och mer funktionell teknisk plattform. 

Resultat

I utvärderingarna som gjorts efter träffarna har deltagarna angett att de under projektet blivit lyssnade på, fått acceptans och känt tillhörighet.

De högst skattade känslorna var glad, lugn och trygg.

De har också svarat att anledningen till att de fortsatt delta på träffarna var att träffa andra i liknande situation, ledarna och temat på träffarna.

  • 75,8 % angav att de kände sig sedda på träffen
  • 60% att samtalstemat var helt rätt och
  • 71% att ledarnas sätt att leda passade väldigt bra

Ort

Stockholm