Ökad social hållbarhet genom Hela Lund

Publicerades 12/06/2022

Med det här projektet som omfattar olika idrotts- men också sociala aktiviteter vill Värpinge idrottsförening i Lund bidra till minskad barnfattigdom och minskad segretation samtidigt som det ger ökad delaktighet och bygger förtroende hos unga och skapar ökat intresse för idrott. I förlängning ger det utveckling och bättre hälsa hos unga.
 

Ort: 

Lund