Översättning/språkgranskning av den nya versionen av Cool Kids, samt Cool Kids Autism.

Publicerades 05/22/2018

Cool Kids är en internationellt erkänd effektiv behandlingsmetod förbarn med ångest, som använts i Sverige sedan 2003. Den finns nu i en ny version med förbättringar i såväl manual som de tillhörande arbetsböckerna för barn och föräldrar. BUP Malmö har beviljats ett stipendium för att översätta den nya versionen till svenska med fristående språkgranskning för att säkerställa kvaliteten i översättningen.

Ort:

Malmö