Pepp Inspirerar

Publicerades 10/03/2023

Idag är 70-75% av ingenjörsstudenterna män och samtidigt skriker teknikbranschen efter kompetent personal. Syftet med Pepp, som startades 2012, är att arbeta för en mer jämställd ingenjörsbransch genom att inspirera fler kvinnor att söka sig till ingenjörsyrket och genom att utmana näringslivet i deras jämställdhetsarbete. Nu beviljas projektet stipendium av Idéer för livet för projektet “Pepp inspirerar” där mentorer åker till sina gymnasieskolor och inspirerar unga genom att berätta sin historia. Pepp finns i Stockholm, Göteborg och Skåne men projektet når hela Sverige.

Stipendiefirande hos Pepp

Vi börjar uppifrån till vänster: Sara Engardt (vice styrelseordförande & ekonomiansvarig), Edit Wallin (styrelseordförande och grundare), Josefina Häkkinen (Community Lead Stockholm)
Nedre raden: Donna Hanafi (styrelseledamot), Anna Lidmark (Ambassadör Idéer för livet och stipendieutdelare), Lisa Hällbrink (Managing Director Pepp) och Kristin Berg (styrelseledamot).

 

Ort:

Stockholm / Rikstäckande