Politisk påverkan för, av och med unga

Publicerades 03/17/2022

Organisationen Youth 2030 Movement arbetar aktivt med demokrati- och barnrättsfrågor. Det projekt som nu beviljats stöd heter “Politisk påverkan för, av och med unga” och handlar om att låta ungas röster bli hörda.

Under våren och fram till valet 2022 och med utgångspunkt i ungas röster, drivkrafter och engagemang, formar vi ett påverkansarbete av, för och med unga. Vi utgår från det engagemang som redan finns, för att utbilda och möjliggöra för unga ledare att själva driva påverkansarbete, där de bor.

Ort: 

Projektet är rikstäckande