Pollinatorskola

Publicerades 03/08/2023

Naturhjältarna 4H-klubb erbjuder meningsfulla aktiviteter och mötesplatser för att fånga upp unga som annars skulle kunna hamna i kriminalitet, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Projekt Pollinatorskola syftar till att hyra bikupor och utveckla sina aktiviteter. De kommer att erbjuda skolklasser att besöka Naturhjältarna och lära sig om pollinatörer, odling, biologisk mångfald och hållbar framtid vilket ger dem en möjlighet att nå ut till fler barn.

Ort

Sandviken