Positiva gäng (i Skönsberg)

Publicerades 05/16/2019

Projektet “positiva gäng (i Skönsberg)” drivs av SKB Sundsvall och syftar till att vara en kraft som motverkar gängbildning med hjälp av idrotten. Positiv identifikation, motivation och stolthet är klubbens och projektets nyckelord

Ort: 

Sundsvall