Project Playground Sverige – Chill Skills Club

Publicerades 09/29/2022

Statistik visar att mer än 25% som går ut nian inte besitter de färdigheter som anses vara minimum för att bli en del av samhället (MUCF, Utanförskap för unga, 2022 s.18). Chill Skills Club är en uppsökande verksamhet som sker utanför skoltid och riktas till unga som riskerar eller befinner sig i utanförskap.

Chill Skills Club som drivs av Project Playground Sverige är ett förebyggande program, riktat till unga (14-21 år) som saknar en meningsfull fritid. Programmet kommer att bedrivas på skolor i Sundbyberg Stad, utanför skoltid. Chill Skills erbjuder aktiviteter genom att: lära, utforska och reflektera, individuellt och i grupp. Syftet är att erbjuda unga en chans till en meningsfull fritid där de får ta del av aktiviteter som de vanligtvis inte möter och därigenom på ett indivitullt plan stärkas, få bättre rutiner och ett bättre välmående.

Ort:

Stockholm