Projekt Playground Sverige

Publicerades 10/13/2020

Project Playground Sverige har sitt verksamhetscenter i Hallonbergen i Stockholm och erbjuder där individuell coachning och olia aktiviteter inom bland annat sport och kultur. Verksamheten syftar till att stärka ungas personliga utveckling, utveckling av förmågor och ge nya kunskaper samt bidra till meningsgfull fritid och sysselsättning. Verksamhetens målgrupp är unga som saknar möjlighet att finansiera sin egen fritid. Delar av gruppen står delvis eller helt utanför samhällets skyddsnät och ett fåtal är hemlösa. Project Playground återanvänder delar av den kunskap och erfarenhet som organisationen byggt upp genom sitt arbete i Sydafrika.

Ort: 

Stockholm, Sundbyberg