Projekt ungas tryck- och yttrandefrihet

Publicerades 12/06/2022

Genom att arbeta med text och skildringar av samtiden skapas ett samhällsengagemang och ökade möjligheter att inkluderas i samhället, samtidigt som den demokratiska förmåga stärks. Syftet med projektet är att ge ungdomarna verktyg för att använda sina förmågor och sitt språk för att delta i, samt påverka samhället. Föreningen Jämlikt.nu genomför projektet i samarbete  med Malmö stad och deras projekt Ung i sommar.
 
Under åtta veckor skapar ungdomar i åldrarna 16-19 innehåll för en tidning, som trycks i slutet av sommaren. Utifrån ungdomarnas intressen kommer teman som berör dem själva att lyftas i form av texter, illustrationer och bilder. Projektet ger ungdomarna verktyg för att skildra och påverka samtiden.

Ungdomarnas artiklar finns att läsa här>

Ort

Malmö