Psykologeek version 2

Publicerades 12/12/2023

Psykisk ohälsa utgör idag den främsta orsaken till sjukskrivning i vuxen ålder, och växer som orsak till skolfrånvaro. Preventionsforskning visar på fördelar med kunskapsspridning för att minska psykisk ohälsa. Genom att Kreativt kommunicera lättillgängliga psykologiska koncept och forskning genom TikTok-videos har Jaqueline Levi målet inriktat för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa samt hjälpa unga att bättre hantera sitt mående.  Med stöd kan hon nu fortsätta bygga upp ett svenskt “TikTok-psykologiforum” för att kunna nå hundratusentals ungdomar.