Psykologipodden

Publicerades 05/18/2017

Jacqueline Levi, psykologistuderande vid Lunds Universitet vill med Psykologipodden – en podcast om psykisk ohälsa bidra till en ökad kunskapsspridning kring psykologi, psykopatologi och neuropsykologi, och därigenom även bidra till en minskad stigmatisering av psykisk ohälsa. Psykologipodden är ett format som blandar intervjuer, samtal och faktapresentation med experter, organisationer och andra framstående personer för att tillgängliggöra psykologisk kunskap, hur och var man kan söka hjälp samt statistik kring hälsa och ohälsa – ett slags ”människokunskapskurs”. Länk till podden

Ort:

Lund och Stockholm

Länk till podden