Pure For Sure Academy

Publicerades 10/03/2018

Skandias stiftelse Idéer för Livet har valt att fortsatt stödja Arne Ljungqvists stiftelse och den nya informations- och utbildningsrörelsen Pure For Sure. Pure For Sure utvecklar inspirerande och proaktiva utbildningsprogram för bättre hälsa och ren motionsidrott, anpassade för ungdomar i skolor och idrottsföreningar samt för vuxna motionärer på gym och arbetsplatser.

Ort:

Stockholm