Q-hänget

Publicerades 05/27/2021

Q-hänget riktar sig till unga hbtq+ personer mellan 13-25 år i Lund. Q-hängets syfte är att vara en trygg och återkommande mötesplats där normbrytande ungdomar kan få vara sig själva under trygga förhållanden med ledare som själva har erfarenhet av att identifiera sig som hbtq+.

Projektet som stöds av Idéer för livet kommer att  arbeta efter tre verksamhetsmål:

  • Nå ut till målgruppen unga hbtq+ personer inom upptagningsområdet Lund 
  • Skapa en trygg och återkommande mötesplats med aktiviteter för målgruppen som arrangeras av ledare med egna erfarenheter av att identifiera sig som hbtq+
  • Utbilda Q-hängs volontärer internt med fokus på normkritik, inkludering och hbtq+ personers erfarenheter av våld i nära relation