Rätten att vara trygg på nätet/sociala medier

Publicerades 10/13/2021

Häggviks Gymnasiesärskola vill utveckla arbetet med att skapa trygghet för ungdomar på nätet/sociala medier, via föreläsningar och möjlighet till samtal och reflektion i grupp. För att få en ökad medvetenhet om regler, rättigheter och sociala koder. De kommer att använda sig av interaktiva föreställningar som till stor del bygger på elevernas egna förslag, tips och idéer. Elevernas upplevelse av, både föreläsningar och annat arbetsmaterial fångas sedan upp i fokusgrupper som löpande träffas under ledning av skolans Trygghetsgrupp. 

Resultat

Projektet som genomfördes under vårterminen 2022 innehöll föredrag och fokusdiskussioner och teaterföreställning som följts upp via enkäter. Läs sammanställning av mätningen här>

Ort:

Sollentuna