Right To Plays aktivitetsinkubator

Publicerades 12/06/2018

Men en aktivitetsinkubator vill Right To Play Sverige (som 2022 bytt namn till RightByMe) inspirera och motivera nyanlända ungdomar för ökad självkänsla, kreativitet och allt utgår ifrån ungdomarnas behov. Ungdomarna får själva hitta på idéer till aktiviteter och blir sedan projektledare för att genomföra dem.

Ort:

Stockholm