Robotprogrammering HT2020

Publicerades 05/12/2020

Malmö Kreospace förening vänder sig till barn och unga som intresserar sig för robotar eller programmering av robotar. Ett betydelsefullt alternativ för att engagera unga som kanske inte intresseras av idrott, kultur eller andra barn- och ungdomsverksamheter. Med stöd från idéer för livet kan de nu sprida möjligheten till robotprogrammering genom att öppna upp en tredje plats där fler barn och ungdomar kostnadsfritt får prova på och kanske väcka ett varaktigt intresse för robotprogrammering.

Ort:

Malmö