Rollspel för gemenskap

Publicerades 05/31/2022

Studiefrämjandet vill med detta projekt bidra till att förebygga samhällsutmaningar kopplat till hemmasittande samt hjälpa kommuner som idag har svårt att nå ut till ungdomar som har alternativa intressen. De vill skapa plattformar lokalt i 9 kommuner för att ge unga möjlighet till att göra come-back socialt. De ar börjat arbeta med frågan genom  spelkultur och kommer nu att utveckla metoder, aktiviteter och arbetssätt kopplat till spelkultur och mer specifikt – rollspel.Rollspel för gemenskap vänder sig till unga som har alternativa intressen. Med projektet vill Studiefrämjandet Mitt bidra till folkhälsan, motverka ofrivillig ensamhet och ge unga möjlighet till ledarutbildning.

Ort

Leksand