Ronjadansen

Publicerades 10/03/2018

Ronjadansen är en utveckling hos Ronja FK som innebär att de nu utöver fotbollsträningar även erbjuder kostnadsfri dans för tjejer i resurssvaga områden i Uppsala. Syftet med Ronjadansen är att skapa en meningsfull fritid för tjejer som står långt ifrån majoritetssamhället. Förutom att dansa har projektet stort fokus på värderingsövningar och självstärkande övningar. Dansprojektet startade 2017 och har varit en succé från början.

Ort:

Uppsala